Tietoturvaloukkauksen sattuessa -ohjeistuksen luominen ohjelmistoyritykselle (GDPR)

Aihe varattu, emme etsi uusia tekijöitä

Etsimme henkilöä, joka on kiinnostunut tutustumaan tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn. Aihe koskettaa siis GDPR mukana tuomia uusia velvoitteita ohjelmistoyritykselle.

Tavoitteena on tiedonkeruun ja käytännön kautta luoda toimintaohjeistus ohjelmistoyritykselle tietoturvaloukkauksen sattuessa. Ohjeistuksen tulisi toimia osana yrityksen arkea sekä myös perehdytysmateriaalina uusille työntekijöille.

Työn aikana toimit osana yrityksen henkilöstön kanssa, jotka ovat haastateltavissa ja jakavat omia kokemuksiaan.

Ohjeistus on tarkoitus julkaista avoimena, jotta siitä olisi hyötyä myös muille yrityksille. Ohjeistus toimii hyvin myös ohjenuorana muiden toimialojen kohdalla kun he tekevät ohjelmistoihin liittyviä päätöksiä.

Monen yrityksen ottaessa käyttöön yhä enemmän digitaalisia työvälineitä, aiheen osaamisesta on varmasti hyötyä lähitulevaisuudessa.

Kenelle aihe sopii

Uskomme aiheen sopivan, jos olet kiinnostunut seuraavista aiheista:

Työn laajuus ja osaamispohja

Arvostamme oma-aloitteisuutta sekä kiinnostusta uusien osaamisalueiden oppimiseen, joten siksi emme velvoita, että sinulla olisi osaamista kaikista osa-alueista. Jos tietoturva on lähellä sydäntästi tai haluat oppia aihealueesta lisää, aihe on varmasti sopiva sinulle.

Työn laajuus on sovittavissa opintokokonaisuutesi mukaan. Aihealuetta pystymme supistamaan ja laajentamaan eri tarpeiden mukaan. Älä pelästy siis aiheen laajuutta heti.

Haemme mukaan tällä hetkellä yhtä henkilöä.

Lähteitä aiheeseen

Yhteydenotot

Turo Nylund
puh. +358 50 3292 224
email. sovelluskontti@sovelluskontti.com